Cari Di Sini!

Tutorial Bahasa Arab III
Pelajaran Ketujuh (Level 3) PDF Print E-mail
Tutorial Bahasa Arab III

 

- Dalam bahasa Arab, sebagian besar kata kerja pada awalnya berasal dari tiga huruf, dan inilah yang disebut dengan fi’il tsulatsi mujarrad.

 

- Bila kata kerja seperti itu ditambah dengan huruf lain, baik satu huruf, dua huruf ataupun tiga huruf, maka penambahan tersebut akan menyebabkan terjadinya perubahan arti / makna, dan inilah yang disebut dengan fi’il tsulasti maziid.

 

- Bila ditambah dengan huruf hamzah di awal kata, maka kata seperti itu mengandung arti “membuat, menjadikan, atau ditambah dengan awalan dan akhiran ‘me – kan’”, seperti kata nazala (masuk) menjadi adkhala (memasukkan).

 

Untuk download pelajaran ketujuh ini, klik di sini!

Untuk download contoh-contoh dari al-Qur`an & Hadits mengenai pelajaran ini, klik di sini! Fatkhurozi

 

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 Next > End >>

Page 1 of 8